Loading... Please wait...

Chọn sản phẩm:

Bảng di động

HOTLINE BÁN BẢNG DI ĐỘNG 0982 690 611

Bảng di động là bảng văn phòng gồm các loại bảng viết phấn hay bảng viết bút hoặc bảng ghim và có thể di động bảng đến các vị trí trong phòng

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng không phải văn phòng hay lớp học nào cũng có không gian treo bảng lên tường công ty chúng tôi đã nghiên cứu và cho sản xuất loại chân di động để có thể gắn các loại bảng từ trắng, bảng từ xanh hay bảng ghim được thiết kế riêng với loại khung riêng để phù hợp và đảm bảo kỹ thuật khi gắn vào chân di động

Mua hàng tại Hà Nội xin gọi 0433 70 72 73

Hình ảnh :

bang-ghim-di-dong.pngbang-di-dong-trang.png

  • Pages:
  • 1
  • 2

  • Pages:
  • 1
  • 2
Chọn sản phẩm:

Bảng di động

HOTLINE BÁN BẢNG DI ĐỘNG 0982 690 611

Bảng di động là bảng văn phòng gồm các loại bảng viết phấn hay bảng viết bút hoặc bảng ghim và có thể di động bảng đến các vị trí trong phòng

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng không phải văn phòng hay lớp học nào cũng có không gian treo bảng lên tường công ty chúng tôi đã nghiên cứu và cho sản xuất loại chân di động để có thể gắn các loại bảng từ trắng, bảng từ xanh hay bảng ghim được thiết kế riêng với loại khung riêng để phù hợp và đảm bảo kỹ thuật khi gắn vào chân di động

Mua hàng tại Hà Nội xin gọi 0433 70 72 73

Hình ảnh :

bang-ghim-di-dong.pngbang-di-dong-trang.png

Đăng ký tài khoản