Loading... Please wait...

Chọn sản phẩm:

Bảng lịch công tác

HOTLINE BÁN BẢNG LỊCH CÔNG TÁC 0982 690 611

Bảng lịch công tác là loại bảng dùng để viết bút hay viết phấn và nó được dán decan nội dung mà khách hàng muốn nhu lịch trực đêm, lịch làm việc,...

Nhu cầu của con người về bảng không chỉ dừng lại ở việc viết mà còn muốn dùng nó để ghi lịch, chấm công, hay phân công công tác,... Do đó việc sản xuất bảng lịch công tác là một tất yếu, chúng tôi có một ban chuyên nhận các ý tưởng từ khách hàng và thiết kế ý tưởng đó đưa vào sản xuất ra bảng lịch như ý muốn khách hàng và phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế


Chọn sản phẩm:

Bảng lịch công tác

HOTLINE BÁN BẢNG LỊCH CÔNG TÁC 0982 690 611

Bảng lịch công tác là loại bảng dùng để viết bút hay viết phấn và nó được dán decan nội dung mà khách hàng muốn nhu lịch trực đêm, lịch làm việc,...

Nhu cầu của con người về bảng không chỉ dừng lại ở việc viết mà còn muốn dùng nó để ghi lịch, chấm công, hay phân công công tác,... Do đó việc sản xuất bảng lịch công tác là một tất yếu, chúng tôi có một ban chuyên nhận các ý tưởng từ khách hàng và thiết kế ý tưởng đó đưa vào sản xuất ra bảng lịch như ý muốn khách hàng và phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế

Đăng ký tài khoản