Loading... Please wait...

Chọn sản phẩm:

Bảng di động lật 2 mặt

Bảng lật 2 mặt là loại bảng văn phòng dùng để viết phấn hay viết bút hoặc là ghim có chân di động và dùng tay lật để lật giữa 2 mặt bảng.

Đôi khi trong công việc hàng ngày việc sử dụng bảng ta cần những chiếc bảng có cả 2 mặt đều viết được. Đáp ứng nhu cầu đó chúng tôi đã sản xuất loại bảng từ có thể viết được cả 2 mặt đảm bảo thẩm mỹ và yêu cầu kỹ thuật

Khung:th-02.jpg


Chọn sản phẩm:

Bảng di động lật 2 mặt

Bảng lật 2 mặt là loại bảng văn phòng dùng để viết phấn hay viết bút hoặc là ghim có chân di động và dùng tay lật để lật giữa 2 mặt bảng.

Đôi khi trong công việc hàng ngày việc sử dụng bảng ta cần những chiếc bảng có cả 2 mặt đều viết được. Đáp ứng nhu cầu đó chúng tôi đã sản xuất loại bảng từ có thể viết được cả 2 mặt đảm bảo thẩm mỹ và yêu cầu kỹ thuật

Khung:th-02.jpg

Đăng ký tài khoản