Loading... Please wait...

Chọn sản phẩm:

Bảng từ trắng di động viết bút

HOTLINE BÁN BẢNG TRẮNG DI ĐỘNG 0982 690 611

Bảng trắng di động là loại bảng từ mặt hít từ thiết kế đặc biệt và gắn vào chân di động tạo sự thoải mái cho người sử dụng bảng. Dùng các viên nam châm để kẹp tài liệu lên bảng

Để mua hàng xin liên hệ  : 0982 690 611 - 04 33 70 72 73


Chọn sản phẩm:

Bảng từ trắng di động viết bút

HOTLINE BÁN BẢNG TRẮNG DI ĐỘNG 0982 690 611

Bảng trắng di động là loại bảng từ mặt hít từ thiết kế đặc biệt và gắn vào chân di động tạo sự thoải mái cho người sử dụng bảng. Dùng các viên nam châm để kẹp tài liệu lên bảng

Để mua hàng xin liên hệ  : 0982 690 611 - 04 33 70 72 73

Đăng ký tài khoản