Loading... Please wait...

Chọn sản phẩm:

Bảng từ xanh di động viết phấn

Bảng từ xanh di động là loại bảng từ xanh có thể di chuyển đến các vị trí khác trong phòng. Có thể dùng các viên nam châm để kẹp tài liệu lên bảng

Liên hệ mua hàng 0982 690 611 để biết thêm chi tiết

Bảng có chức năng chống lóa, có ô kể mờ 5x5 cm


Chọn sản phẩm:

Bảng từ xanh di động viết phấn

Bảng từ xanh di động là loại bảng từ xanh có thể di chuyển đến các vị trí khác trong phòng. Có thể dùng các viên nam châm để kẹp tài liệu lên bảng

Liên hệ mua hàng 0982 690 611 để biết thêm chi tiết

Bảng có chức năng chống lóa, có ô kể mờ 5x5 cm

Đăng ký tài khoản