Loading... Please wait...

Chọn sản phẩm:

Bảng flipchart

Bảng Flipchart là loại bảng viết bút, có thể dùng viên từ để kẹp tài liệu lên bảng và có chân thiết kế đặc biệt, có thể mang đến các vị trí khác nhau trong phòng và có điều chỉnh được độ cao

Bảng Flipchart là một dòng bảng di động được sản xuất đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng và hình thức. Nó vừa có thể viết vừa kẹp được tài liều lên bảng và còn có thể di chuyển được đến các vị trí khác nhau

Sản phẩm của HPT phân phối bởi www.khonoithat.com


Chọn sản phẩm:

Bảng flipchart

Bảng Flipchart là loại bảng viết bút, có thể dùng viên từ để kẹp tài liệu lên bảng và có chân thiết kế đặc biệt, có thể mang đến các vị trí khác nhau trong phòng và có điều chỉnh được độ cao

Bảng Flipchart là một dòng bảng di động được sản xuất đạt tiêu chuẩn cả về chất lượng và hình thức. Nó vừa có thể viết vừa kẹp được tài liều lên bảng và còn có thể di chuyển được đến các vị trí khác nhau

Sản phẩm của HPT phân phối bởi www.khonoithat.com

Đăng ký tài khoản