Loading... Please wait...

Chọn sản phẩm:

Bảng ghim nỉ khung nhôm

HOTLINE BÁN BẢNG GHIM NỈ 0982 690 611

Bảng ghim nỉ hay bảng mặt vải khung nhôm là bảng ghim chức năng chủ yếu là dùng ghim mũ để đính tài liệu, ảnh hay các tài liệu nhẹ lên bảng.

Chi tiết xin liên hệ : 0982 690 611 - Email: khonoithat@gmail.com


Chọn sản phẩm:

Bảng ghim nỉ khung nhôm

HOTLINE BÁN BẢNG GHIM NỈ 0982 690 611

Bảng ghim nỉ hay bảng mặt vải khung nhôm là bảng ghim chức năng chủ yếu là dùng ghim mũ để đính tài liệu, ảnh hay các tài liệu nhẹ lên bảng.

Chi tiết xin liên hệ : 0982 690 611 - Email: khonoithat@gmail.com

Đăng ký tài khoản