Loading... Please wait...

Chọn sản phẩm:

Bảng ghim nỉ khung nhôm

HOTLINE BÁN BẢNG GHIM NỈ 0982 690 611

Bảng ghim nỉ hay bảng mặt vải khung nhôm là bảng ghim chức năng chủ yếu là dùng ghim mũ để đính tài liệu, ảnh hay các tài liệu nhẹ lên bảng.

Chi tiết xin liên hệ : 0982 690 611 - 04 33 70 72 73 để mua hàng và nghe tư vấn

Mẫu màu vải đặt hàng được cho loại bảng ghim:

mau-vai-bang-ghim-new.jpg


Chọn sản phẩm:

Bảng ghim nỉ khung nhôm

HOTLINE BÁN BẢNG GHIM NỈ 0982 690 611

Bảng ghim nỉ hay bảng mặt vải khung nhôm là bảng ghim chức năng chủ yếu là dùng ghim mũ để đính tài liệu, ảnh hay các tài liệu nhẹ lên bảng.

Chi tiết xin liên hệ : 0982 690 611 - 04 33 70 72 73 để mua hàng và nghe tư vấn

Mẫu màu vải đặt hàng được cho loại bảng ghim:

mau-vai-bang-ghim-new.jpg

Đăng ký tài khoản