Loading... Please wait...

Chọn sản phẩm:

Bảng kính 2 lớp

Bảng kính 2 lớp là loại bảng kính được cấu tạo từ 2 lớp kính dày 4mm và được ép chặt vào nhau bằng một loại keo đặc biết ở giữa là tấm phim trắng làm nền cho bảng

Mua hàng xin gọi 0982 690 611 hoặc 0433 70 72 73

Sản phẩm của HPT phân phối bới www.khonoithat.com


Chọn sản phẩm:

Bảng kính 2 lớp

Bảng kính 2 lớp là loại bảng kính được cấu tạo từ 2 lớp kính dày 4mm và được ép chặt vào nhau bằng một loại keo đặc biết ở giữa là tấm phim trắng làm nền cho bảng

Mua hàng xin gọi 0982 690 611 hoặc 0433 70 72 73

Sản phẩm của HPT phân phối bới www.khonoithat.com

Đăng ký tài khoản