Loading... Please wait...

Chọn sản phẩm:

Bảng kính 8mm

Bảng kính 8mm là một loại bảng kính dùng bút viết lên, mặt bảng là mặt kính dày 8mm được dán decal trắng mặt sau, đây là loại bảng cao cấp viết bút với mặt bảng là kính trong xuốt nên tẩy xóa sạch sẽ và rất dễ dàng ngay cả khi ta dùng giấy viết để lau

Mua hàng xin gọi 0982 690 611 - 0433 70 72 73

Bảng được bắt lên tường bằng hệ thống trụ kính:

tru-kin1h.jpgbang-k1inh.jpg

Sản phẩm của HPT phân phối bới www.khonoithat.com


Chọn sản phẩm:

Bảng kính 8mm

Bảng kính 8mm là một loại bảng kính dùng bút viết lên, mặt bảng là mặt kính dày 8mm được dán decal trắng mặt sau, đây là loại bảng cao cấp viết bút với mặt bảng là kính trong xuốt nên tẩy xóa sạch sẽ và rất dễ dàng ngay cả khi ta dùng giấy viết để lau

Mua hàng xin gọi 0982 690 611 - 0433 70 72 73

Bảng được bắt lên tường bằng hệ thống trụ kính:

tru-kin1h.jpgbang-k1inh.jpg

Sản phẩm của HPT phân phối bới www.khonoithat.com

Đăng ký tài khoản