Loading... Please wait...

Chọn sản phẩm:

Bảng lịch công tác hít từ

Bảng lịch công tác hít từ là loại bảng dùng để phân công công tác hay lịch trực, ca, kíp làm việc,... và có khả năng hít từ

Liên hệ 0982 690 611 - 04 33 70 72 73 để biết thêm chi tiết.

Sản phẩm của HPT phân phối bới www.khonoithat.com

Lưu ý: Tất cả các kích thước đều có thể làm theo ý của khách hàng yêu cầu


Chọn sản phẩm:

Bảng lịch công tác hít từ

Bảng lịch công tác hít từ là loại bảng dùng để phân công công tác hay lịch trực, ca, kíp làm việc,... và có khả năng hít từ

Liên hệ 0982 690 611 - 04 33 70 72 73 để biết thêm chi tiết.

Sản phẩm của HPT phân phối bới www.khonoithat.com

Lưu ý: Tất cả các kích thước đều có thể làm theo ý của khách hàng yêu cầu

Đăng ký tài khoản