Loading... Please wait...

Chọn sản phẩm:

Bảng từ

Bảng từ là loại bảng viết bútbảng viết phấn và có thể dùng viên từ để đính tài liệu lên bảng. Liên hệ 0982690611 hoặc truy cập http://khonoithat.com/ để biết thêm chi tiết

1. Bảng từ trắng : Dùng để viết bút dạ loại này dùng chủ yếu trong văn phòng
2. Bảng từ xanh : Dùng để viết phấn loại này chủ yếu dùng trong trường học
Chi tiết thêm về sản phẩm Quý khách hàng tham khảo thêm bên dưới
Quý khách hàng có nhu cầu mua hàng xin gọi 0982 690 611 hoặc 0433 70 72 73
Khung bảng:
th-02.jpgth-01.jpgth-10.jpgth-03.jpg
  • Pages:
  • 1
  • 2

  • Pages:
  • 1
  • 2
Chọn sản phẩm:

Bảng từ

Bảng từ là loại bảng viết bútbảng viết phấn và có thể dùng viên từ để đính tài liệu lên bảng. Liên hệ 0982690611 hoặc truy cập http://khonoithat.com/ để biết thêm chi tiết

1. Bảng từ trắng : Dùng để viết bút dạ loại này dùng chủ yếu trong văn phòng
2. Bảng từ xanh : Dùng để viết phấn loại này chủ yếu dùng trong trường học
Chi tiết thêm về sản phẩm Quý khách hàng tham khảo thêm bên dưới
Quý khách hàng có nhu cầu mua hàng xin gọi 0982 690 611 hoặc 0433 70 72 73
Khung bảng:
th-02.jpgth-01.jpgth-10.jpgth-03.jpg

Đăng ký tài khoản