Loading... Please wait...

Chọn sản phẩm:

Bảng từ

Bảng từ là loại bảng viết bútbảng viết phấn và có thể dùng viên từ để đính tài liệu lên bảng. Liên hệ 0982690611 hoặc truy cập http://khonoithat.com/ để biết thêm chi tiết. Hiện dòng sản phẩm này có 2 loại:

1. Bảng từ trắng : Dùng để viết bút dạ loại này dùng chủ yếu trong văn phòng
2. Bảng từ xanh : Dùng để viết phấn loại này chủ yếu dùng trong trường học
Chi tiết thêm về sản phẩm Quý khách hàng tham khảo thêm bên dưới
Mẫu khung bảng:
th-02.jpgth-01.jpgth-10.jpgth-03.jpg
  • Pages:
  • 1
  • 2

  • Pages:
  • 1
  • 2
Chọn sản phẩm:

Bảng từ

Bảng từ là loại bảng viết bútbảng viết phấn và có thể dùng viên từ để đính tài liệu lên bảng. Liên hệ 0982690611 hoặc truy cập http://khonoithat.com/ để biết thêm chi tiết. Hiện dòng sản phẩm này có 2 loại:

1. Bảng từ trắng : Dùng để viết bút dạ loại này dùng chủ yếu trong văn phòng
2. Bảng từ xanh : Dùng để viết phấn loại này chủ yếu dùng trong trường học
Chi tiết thêm về sản phẩm Quý khách hàng tham khảo thêm bên dưới
Mẫu khung bảng:
th-02.jpgth-01.jpgth-10.jpgth-03.jpg

Đăng ký tài khoản