Loading... Please wait...

Chọn sản phẩm:

Bảng từ xanh

HOTLINE BÁN BẢNG TỪ XANH VIẾT PHẤN 0982 690 611

Bảng từ xanh là loại bảng từ dùng để viết phấn( bảng viết phấn), bảng có ô kẻ li mờ 5x5 cm, có hít từ và có tính năng chống lóa

Liên hệ mua hàng : 0982 690 611 - 04 33 70 72 73  để biết thêm chi tiết

Khung bảng:

th-02.jpgth-01.jpgth-10.jpgth-03.jpgChọn sản phẩm:

Bảng từ xanh

HOTLINE BÁN BẢNG TỪ XANH VIẾT PHẤN 0982 690 611

Bảng từ xanh là loại bảng từ dùng để viết phấn( bảng viết phấn), bảng có ô kẻ li mờ 5x5 cm, có hít từ và có tính năng chống lóa

Liên hệ mua hàng : 0982 690 611 - 04 33 70 72 73  để biết thêm chi tiết

Khung bảng:

th-02.jpgth-01.jpgth-10.jpgth-03.jpg


Đăng ký tài khoản